Xperia™: ku opakowaniom bez plastiku

Dostępność produktów i usług zależy od regionu.

Praca nad całkowitą eliminacją plastiku z opakowań

Od kwietnia 2021 r. elementem planu Sony „Droga do zera” są średnioterminowe cele ekologiczne „Zielone zarządzanie 2025” (GM2025). GM2025 zakłada stopniowe zmniejszanie ilości plastiku w opakowaniach naszych urządzeń przenośnych, by docelowo całkowicie go wyeliminować.

Eliminacja plastiku z opakowań produktów Xperia

[1]   Podane wartości są udziałem plastiku (procentową częścią wagi) w opakowaniu jednostkowym modeli na rynek światowy.
[2]  Zmiany między rokiem 2018 a 2019: tacki formowane z plastiku zastąpiono tackami z masy. Elementy dystansujące formowane z plastiku zastąpiono tekturą.
[3]  Zmiany między rokiem 2019 a 2020: zmieniono konstrukcję opakowania. Zmniejszono użycie materiału zawierającego plastik (głównie folii PP). 
[4]  Zmiany między rokiem 2020 a 2021: laminat na powierzchni opakowania zastąpiono lakierem. Plastikową owijkę dostarczonego przewodu USB zastąpiono opaską z papieru. Laminat na powierzchni naklejki zastąpiono lakierem.

Tworzenie bezpiecznych i funkcjonalnych opakowań bez plastiku

Eliminacja plastików jednorazowego użytku

Analiza i usuwanie plastikowych opakowań ochronnych

W ramach promowania zrównoważonego rozwoju zmniejszamy użycie tworzyw sztucznych w opakowaniach, eliminując plastikowe elementy lub zastępując je tworzywami papierowymi. Przykłady obejmują zastąpienie w modelu Xperia 1 III laminatu z tworzyw sztucznych lakierem odpornym na ścieranie i zamianę opaski na przewodzie USB z plastikowej na papierową.

[1] Laminat → lakier odporny na ścieranie   [2] Folia plastikowa → Papier    [3] Plastik → Tektura lub masa papierowa
[4] Nalepka    [5] Opaska przewodu USB

Zdjęcie papieru do recyklingu
Staranny dobór materiałów, by uniknąć wybielania

Tacki w pudełkach na smartfon powstają ze specjalnie formowanej masy papierowej z odpadów przemysłowych. Skład tej masy jest starannie dobierany, by uzyskać żądany biały kolor bez potrzeby wybielania.

Mniej plastiku w zewnętrznym opakowaniu

Zachować ochronę produktu i funkcjonalność opakowania

[1] Plastik → Papier    [2] Eliminacja tacki z plastiku

Praca nad eliminacją plastiku z opakowań

Tomoyuki Nishizaki

Konstruktor opakowań
Sony Corporation, Mobile Communications Business Group, 
Product Development Division, Product Design Department

Zdjęcie portretowe konstruktora opakowań

Rośnie znajomość problematyki środowiska naturalnego. Media interesowały się ostatnio zanieczyszczeniem mórz wskutek nieodpowiedniego usuwania plastików jednorazowego użytku, a jednym z priorytetowych średnioterminowych celów ekologicznych „Zielone zarządzanie 2025” firmy Sony jest ograniczenie ilości plastikowych materiałów opakowaniowych. Problematyka środowiska naturalnego od dawna jest uwzględniana w projektowaniu opakowań produktów Xperia. Pracujemy nad wyeliminowaniem lub zastąpieniem plastikowych materiałów opakowaniowych produktów Xperia przy zachowaniu wymaganych właściwości. Przykładowo, w modelu z 2019 roku odeszliśmy od tacek z formowanego plastiku na rzecz tacek z formowanej masy i usunęliśmy plastik z opakowania, nie pogarszając jego walorów estetycznych i użytkowych. Jako Mobile Communications Business Group pracujemy, by w ciągu kilku najbliższych lat całkowicie wyeliminować pozostałe plastikowe materiały opakowaniowe.

PRODUKTY POKREWNE