OBIEKTYWY — PODSTAWY

Obiektyw: terminologia
[FL] Obiektyw fluorytowy / [Super ED] Szkło Super ED (o bardzo małej dyspersji) / [ED] Szkło ED

W obiektywach wykonanych ze zwykłego szkła optycznego pojawia się aberracja chromatyczna. W konsekwencji obraz jest mniej kontrastowy, ma gorszą kolorystykę i niższą rozdzielczość. W celu uniknięcia tych wad w wybranych obiektywach wykorzystywane jest szkło ED. Radykalnie zmniejsza ono aberrację chromatyczną przy większych ogniskowych. Poprawia także kontrast obrazu, nawet przy szeroko otwartej przysłonie. Szkło Super ED i soczewka fluorytowa jeszcze skuteczniej kompensują aberrację chromatyczną. Fluoryt jest również lżejszy niż zwykłe szkło optyczne, co pozwala zmniejszyć wagę obiektywu.


[1] Szkło [2] Szkło ED [3] Szkło Super ED i obiektyw fluorytowy [4] Płaszczyzna ogniskowej

[Aspherical] Soczewka asferyczna

Aberracja sferyczna to delikatne przemieszczenie się promieni światła kierowanych na płaszczyznę obrazu przez zwykłe obiektywy sferyczne. Jest ona spowodowana różnicami w załamywaniu się światła w poszczególnych miejscach obiektywu, a jej rezultatem może być pogorszenie jakości obrazu w przypadku obiektywów z dużą przysłoną. Rozwiązaniem tego problemu jest użycie co najmniej jednej specjalnie wyprofilowanej soczewki asferycznej w pobliżu przysłony. Pozwoli to przywrócić właściwe rozmieszczenie promieni światła, a co za tym idzie, uzyskać zdjęcia o wysokiej ostrości i dużym kontraście, nawet przy maksymalnie otwartej przysłonie. Soczewki asferyczne można zastosować również w innych miejscach ścieżki optycznej, aby zminimalizować zniekształcenia. Dobrze zaprojektowane soczewki asferyczne mogą ograniczyć całkowitą liczbę wymaganych soczewek, co przekłada się na mniejszy rozmiar i niższą wagę obiektywu.


[1] Soczewka sferyczna [2] Soczewka asferyczna [3] Płaszczyzna ogniskowej

[XA] Obiektyw XA (Extreme Aspherical)

Soczewki asferyczne są trudniejsze do wyprodukowania niż proste soczewki sferyczne. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej technologii produkcyjnej nowe elementy obiektywu XA (Extreme Aspherical) uzyskują niezwykle wysoką precyzję powierzchni (w zakresie do 0,01 mikrona) oraz zapewniają wyjątkowe połączenie wysokiej rozdzielczości i najpiękniejszego dotąd efektu bokeh.


[1-1] Powierzchnia tradycyjnego obiektywu asferycznego [1-2] Niepożądany efekt bokeh [2-1] Obiektyw XA [2-2] Piękny efekt bokeh

Zaawansowana soczewka asferyczna [AA]

Zaawansowane elementy asferyczne (AA) cechuje niezwykle duża różnica w grubości pomiędzy środkiem a krawędziami. Są one wyjątkowo trudne do wyprodukowania, a niezmienne i precyzyjne uzyskiwanie wymaganej dokładności kształtu i powierzchni wymaga stosowania najbardziej zaawansowanej technologii formowania. Efektem jest znacząca poprawa reprodukcji i renderowania.

[ED Aspherical] Soczewka asferyczna ze szkła ED

Soczewka asferyczna ze szkła ED to soczewka asferyczna produkowana ze szkła o bardzo małej dyspersji (ED). Szkło ED skutecznie zapobiega przekłamaniom barw (aberracji chromatycznej), natomiast asferyczny profil znacząco przyczynia się do kompensacji szeregu wad optycznych, takich jak aberracja sferyczna, koma i dystorsja. Ponieważ soczewka asferyczna ze szkła ED łączy właściwości szkła ED i profilu asferycznego, znajduje zastosowanie w niedużych, lekkich obiektywach o wysokich parametrach optycznych.

[APD] Apodyzacja

„Ilość światła gromadzącego się na obrzeżach konwencjonalnej soczewki jest mniej więcej równa ilości światła na jej środku. Skutkuje to to powstawaniem jednakowo ostrych kropek w punktach „b” i „c” (rysunek poniżej). Specjalny filtr, zwany apodyzacyjnym elementem optycznym, zmniejsza ilość światła gromadzącego się na obrzeżach soczewki, dzięki czemu na krawędziach kropek dochodzi do rozproszenia.Zapewnia to bardziej płynne efekty rozmycia.

Liczby T
Soczewka STF z apodyzacyjnym elementem optycznym gromadzi mniej światła niż konwencjonalne soczewki, więc jednostki przysłony zastępowane są liczbami T. W zasadzie obydwa rodzaje wartości można stosować zamiennie do określania ekspozycji”.

[1] Soczewka STF [2] Soczewka tradycyjna [3] Apodyzacyjny element optyczny [4] Rozogniskowanie soczewki STF (wokół ogniska „a”) [5] Rozogniskowanie w przypadku konwencjonalnej soczewki (wokół ogniska „a”)

[Nano AR] Powłoka Nano AR

Oryginalna technologia Nano AR firmy Sony nanosi na obiektyw powłokę o precyzyjnie określonej, regularnej nanostrukturze umożliwiającej precyzyjne przechodzenie światła przy jednoczesnej eliminacji odbić, które mogą powodować odblaski i powstawanie tzw. duszków. Powłoka Nano AR niweluje odbicia znacznie skuteczniej niż konwencjonalne powłoki antyodblaskowe, również te, które wykorzystują nieregularną nanostrukturę, dzięki czemu zapewnia widoczną poprawę wyrazistości, kontrastu i ogólnej jakości obrazu.


[1] Światło padające [2] Światło odbite [3] Światło przechodzące [4] Szkło [5] Powłoka przeciwodblaskowa [6] Powłoka Nano AR

Z powłoką Nano AR

Z powłoką Nano AR

Bez powłoki Nano AR

Bez powłoki Nano AR

[Nano AR II] Powłoka Nano AR II

Wewnętrzne odbicia w obiektywie mogą objawiać się odblaskami i „duszkami”. Aby ich uniknąć i zapewnić wyraźny obraz, opracowano nową powłokę optyczną Nano AR II, którą można równomiernie nakładać także na duże i mocno zakrzywione soczewki. Mimo szerokiego kąta widzenia obiektywu powłoka Nano AR II pozwala zachować klarowność i kontrast całego obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

[A] Standardowa powłoka [B] Powłoka Nano AR II
[1] Standardowa powłoka [2] Powłoka Nano AR II [3] Szkło [4] Mocno zakrzywiona powierzchnia szkła [5] Światło odbite
* Ilustracja przedstawia teoretyczne zastosowanie standardowej powłoki na silnie zakrzywionej powierzchni szkła.

[A] Standardowa powłoka [B] Powłoka Nano AR II

[F coating] Fluorowa powłoka

Wystający element z przodu każdego obiektywu może być narażony na gromadzenie się wody lub błota, na powstawanie tłustych plam oraz na inne zanieczyszczenia, które mogą negatywnie wpływać na jakość obrazu, a w niektórych przypadkach nawet powodować uszkodzenie obiektywu. Firma Sony oferuje doskonałe rozwiązanie z fluorową powłoką, które zmniejsza gromadzenie się wody na obiektywie i skutecznie „odpiera” osadzanie się zanieczyszczeń. Umożliwia też łatwe wytarcie obiektywu z wody czy tłustych śladów. Fluorowa powłoka chroni obiektyw i dzięki niej nie musisz już tak często czyścić obiektywu w terenie.

Aby obejrzeć ten film, trzeba zaakceptować pliki cookie serwisu YouTube

Wejdź do ustawień plików cookie poniżej, przejdź do sekcji „Funkcjonalne” i włącz pliki cookie serwisu YouTube.

Powłoka ZEISS® T* 

Wiele osób wie, że technologia polegająca na nałożeniu na powierzchnię obiektywu cienkiej powłoki, która ogranicza odbijanie się światła i zapewnia jego lepszego przepuszczanie, została opatentowana przez firmę ZEISS. Ta sama firma opracowała też i udowodniła skuteczność technologii polegającej na nakładaniu na obiektywy powłok wielowarstwowych. Tego typu powłoki określane są mianem powłok T*.

Zanim zaczęto stosować powłoki, powierzchnie obiektywów odbijały sporą ilość światła, co skutkowało zmniejszeniem przepuszczalności światła i utrudniało tworzenie obiektywów składających się z wielu elementów. Wykorzystanie powłok umożliwiło produkcję obiektywów o skomplikowanej optyce, co przełożyło się też na jakość wykonywanych zdjęć. Ograniczenie odbić światła od powierzchni obiektywu pozwoliło na osiągnięcie lepszego kontrastu oraz zredukowanie odblasków.

Powłoki ZEISS® T* nie można nałożyć na dowolny obiektyw. Symbol T* widoczny jest tylko na obiektywach składających się z wielu soczewek, w których cała ścieżka optyczna działa zgodnie z wymaganiami, co jest gwarancją najwyższej jakości.


[1] Źródło światła [2] Przetwornik obrazu [3] Ograniczone odbijanie się światła

Wielowarstwowa powłoka

Mimo że większość światła, które pada na szkło optyczne, przedostaje się przez nie, jego część odbija się od powierzchni obiektywu i powoduje powstawanie odblasków i tzw. duszków. Aby uniknąć tego problemu, na powierzchni soczewki należy zastosować cienką powłokę antyrefleksyjną. Obiektywy α wykorzystują wielowarstwową powłokę, aby skutecznie zapobiec takim problemom przy szerokim spektrum długości fal.

[IF] Ogniskowanie wewnętrzne

Tylko środkowe lub tylne części systemu optycznego poruszają się, aby nastawić ostrość, dzięki czemu całkowita długość obiektywu pozostaje bez zmian. Pozwala to na szybkie automatyczne ustawianie ostrości i zachowanie krótkiej minimalnej odległości od obiektywu. Dodatkowo gwint do montowania filtra z przodu obiektywu nie obraca się, co jest przydatne w przypadku używania filtra polaryzującego.

[PZ] Elektryczna regulacja zoomu

Obiektywy Sony z mocowaniem α i elektryczną regulacją zoomu zapewniają precyzyjną kontrolę i nowe możliwości filmowania z płynną i spójną regulacją ostrości, którą trudno osiągnąć ręcznie. Płynność przyspieszania i zwalniania są równie istotne, a śledzenie jest oczywiście doskonałe w całym zakresie. Wszystko to jest możliwe dzięki połączeniu dopracowanej technologii kamer cyfrowych firmy Sony z najnowszymi innowacjami, od konstrukcji optycznej i mechanicznej po oryginalną technologię siłowników firmy Sony, w toku niezwykle precyzyjnego procesu produkcji. Zoom wewnętrzny to kolejna użyteczna funkcja: długość obiektywu pozostaje stała podczas regulacji ostrości, a tubus nie obraca się, co umożliwia bezproblemowe stosowanie polaryzatorów oraz innych filtrów zależnych od położenia.

[SMO] Smooth Motion Optics

Konstrukcja optyczna Sony SMO (Smooth Motion Optics) wykorzystywana w wymiennych obiektywach zapewnia najwyższą możliwą jakość i rozdzielczość obrazu podczas nagrywania materiału filmowego.

Eliminuje ona trzy najczęstsze problemy, z jakimi borykają się filmowcy:

– Niestabilność kąta widzenia przy nastawianiu ostrości została skutecznie zminimalizowana poprzez zastosowanie precyzyjnego mechanizmu wewnętrznego ogniskowania.

– Nieznaczne niestabilności ostrości przy zmianach ogniskowej są eliminowane przez specjalny mechanizm regulacji śledzenia.

– Przemieszczanie się osi optycznej na boki przy zmianach ogniskowej jest eliminowane w wewnętrznym mechanizmie ostrości, który utrzymuje stałą długość obiektywu niezależnie od ogniskowej.

Oczekiwany wysoki poziom precyzji wymaga nie tylko wyjątkowo dokładnie opracowanej konstrukcji, ale też stałej kontroli na etapie produkcji. Jednak korzyści wynikające ze stosowania do filmowania obiektywów z dużą przysłoną, szczególnie w przypadku przetworników o dużym formacie, są spektakularne i warte tego wysiłku.

[IZ] Zoom wewnętrzny

To metoda regulacji zoomu obiektywu. Zaletą zoomu wewnętrznego jest to, że długość obiektywu pozostaje stała podczas regulacji ostrości, a tubus nie obraca się, co umożliwia bezproblemowe stosowanie polaryzatorów oraz innych filtrów zależnych od położenia.

[LR MF] Linear Response MF

Funkcja Linear Response MF zwiększa kontrolę podczas ręcznego ustawiania ostrości. Pierścień ma zaawansowany system regulacji rozdzielczości, dzięki czemu w trybie ręcznym każde polecenie użytkownika jest precyzyjnie realizowane. Linear Response MF obsługuje również intuicyjne nastawianie ostrości – najbardziej przypomina to tryb mechaniczno-ręczny. Ostrość zmienia się liniowo w reakcji na obrót pierścienia, dając użytkownikowi możliwość błyskawicznej kontroli niezbędnej do szybkiego i dokładnego ustawienia ostrości w trybie ręcznym.

[Floating F] Nastawiania ostrości z „szybującymi” soczewkami 

Mechanizm nastawiania ostrości z „szybującymi” soczewkami zapewnia stałą wysoką rozdzielczość niezależnie od odległości od fotografowanego obiektu. System ten redukuje do minimum wszystkie rodzaje aberracji, co pozwala osiągnąć ostre odwzorowanie obrazu w wysokiej rozdzielczości w pełnym zakresie ustawień ostrości – od minimum do nieskończoności.

[XD LM] Silnik liniowy XD (extreme dynamic)

Silnik liniowy XD (extreme dynamic) został zaprojektowany, aby zapewniać większy ciąg i lepszą wydajność niż poprzednie modele, co pozwala na maksymalne wykorzystanie szybkości działania obecnych i przyszłych korpusów aparatów. Konstrukcja silnika liniowego i układ komponentów zostały w pełni zmodernizowane, dzięki czemu zapewniają znacząco większy ciąg.

Aby obejrzeć ten film, trzeba zaakceptować pliki cookie serwisu YouTube

Wejdź do ustawień plików cookie poniżej, przejdź do sekcji „Funkcjonalne” i włącz pliki cookie serwisu YouTube.

[DDSSM] Silnik Direct Drive Super Sonic wave

Nowy silnik DDSSM służy do precyzyjnego ustawiania grupy soczewek służących do nastawiania ostrości, które jest wymagane w formacie pełnoklatkowym. Silnik ten pozwala uzyskać doskonałe rezultaty, nawet przy minimalnej głębi ostrości. Wyróżnikiem silnika DDSSM jest ponadto niezwykle cicha praca — jest to bardzo przydatna cecha w przypadku filmowaniu scen wymagających ciągłego korygowania ostrości.

[RDSSM] Pierścieniowy silnik Ring Drive Super Sonic wave Motor

RDSSM to silnik piezoelektryczny, który zapewnia płynną i cichą pracę systemu AF. Odznacza się dużym momentem obrotowym przy małej prędkości oraz bardzo krótkim czasem rozruchu i zatrzymania. Jest bardzo cichy, co zmniejsza głośność pracy całego systemu AF. Dla zapewnienia dokładniejszego nastawiania ostrości obiektywy z silnikiem RDSSM są też wyposażone w czujnik położenia układu ostrości.

Silnik RDSSM składa się z wirnika (po lewej) i twornika (po prawej), na których montowane są elementy piezoelektryczne.

[LM] Silnik liniowy

Specjalnie zaprojektowane silniki liniowe mają bezpośredni, bezkontaktowy napęd elektromagnetyczny wyróżniający się wyjątkowo cichym i czułym działaniem. Cicha praca, szybkie reakcje i precyzyjne hamowanie zapewnione przez bezkontaktowy system napędu liniowego to zaleta nie tylko w przypadku fotografii, ale i filmowania, które również wymaga płynnej i cichej pracy. 

[SAM] Smooth Autofocus Motor

Zamiast wykorzystywania silnika napędowego ogniskowania w aparacie, obiektywy SAM mają wbudowany silnik AF, który bezpośrednio napędza grupę elementów ogniskowania. Wbudowany silnik bezpośrednio obraca mechanizmem ogniskowania, co zapewnia znacznie płynniejsze i cichsze działanie niż w przypadku konwencjonalnych systemów napędzania AF zamontowanych w aparatach.

[STM] Silnik krokowy

Silnik krokowy (STM) to silnik z mechanizmem, który dzieli obroty na poszczególne kroki, co umożliwia ich kontrolę. Za każdym razem, gdy silnik otrzyma impuls elektryczny, obraca się o jeden krok. Silnik krokowy pozwala na płynne i ciche ustawianie ostrości podczas robienia zdjęć i nagrywania filmów.

[FHB] Przycisk blokady ostrości 

Po ustawieniu ostrości w żądanym miejscu można ją zablokować, naciskając ten przycisk na tubusie obiektywu. W ustawieniach niestandardowych aparatu można również przypisać do tego przycisku funkcję podglądu.

[FRL] Ogranicznik zakresu ostrości

Funkcja ta pozwala oszczędzić trochę czasu podczas automatycznego ustawiania ostrości poprzez ustawienie limitu zakresu ostrości. W przypadku makroobiektywów limit ten może dotyczyć krótkiego lub długiego zakresu (jak pokazano na rysunku). Z kolei obiektyw SAL70200G umożliwia ustawienie limitu tylko dla długiego zakresu, a w obiektywie SAL300F28G limit można ustawić dla długiego lub dla dowolnie wyznaczonego zakresu.

[I/A ring] Pierścień przysłony 

Pierścień przysłony umożliwia intuicyjne sterowanie przysłoną – zapewnia płynną regulację przysłony, co jest niezwykle przydatnym udogodnieniem.

[I/A click] Przełącznik skokowej pracy przysłony 

Pierścień przysłony zapewnia szybkość reakcji niezbędną zarówno w profesjonalnej fotografii, jak i filmów. Zależnie od potrzeb można włączyć lub wyłączyć pracę skokową – w trybie pacy skokowej pierścień wydaje dźwięk kliknięcia ułatwiający precyzyjne ustalenie zakresu obrotu, co jest dobrym wyborem w przypadku robienia zdjęć; po wyłączeniu pracy skokowej pierścień przysłony działa płynniej i ciszej, zapewniając sprawną i cichą kontrolę podczas filmowania.

[Blokada I/A] Przełącznik blokady przysłony

Przełącznik blokady przysłony zapobiega niezamierzonej zmianie ekspozycji podczas zdjęć. Po włączeniu blokady przysłona albo pozostaje zablokowana w pozycji [A], albo można ręcznie wybrać jej ustawienie. Po wyłączeniu blokady można bez ograniczeń obracać pierścień przysłony między położeniem [A] a dowolnym ręcznym ustawieniem obrazu.

[ZRDSL] Przełącznik blokady wyboru kierunku pierścienia zoomu 

Możliwość przełączania kierunku pierścienia regulacji zoomu. Prosty mechanizm umożliwia zmianę kierunku pierścienia zoomu zależnie od indywidualnych preferencji.

[OSS] Stabilizator obrazu Optical SteadyShot 

Dostępne tryby Optical SteadyShot umożliwiają rejestrowanie ostrych obrazów podczas robienia zdjęć z ręki w różnych warunkach. Stabilizacja w trybie 2 pozwala na robienie dynamicznych zdjęć panoramicznych, a tryb 3 zapewnia stabilniejszy obraz w wizjerze, co ułatwia kadrowanie i śledzenie.

[Tryb OSS] Tryb Optical SteadyShot

Tryby Optical SteadyShot umożliwiają rejestrowania ostrych obrazów podczas robienia zdjęć z ręki w różnych warunkach. Stabilizacja w trybie 2 pozwala na robienie dynamicznych zdjęć panoramicznych, a tryb 3 zapewnia optymalną stabilizację podczas śledzenia i wykonywania zdjęć nieprzewidywalnych, dynamicznych wydarzeń sportowych.

[DMR] Konstrukcja odporna na kurz i wilgoć 

Obiektyw zaprojektowano z myślą o odporności na kurz i wilgoć, co zapewnia niezawodne działanie w trudnych warunkach na zewnątrz.

[Circular] Przysłona kołowa 

Jeżeli przysłona składa się z 7, 9 lub 11 listków, wraz ze zmniejszaniem przysłony jej kształt zmienia się odpowiednio w siedmiokąt, dziewięciokąt lub jedenastokąt. Takie rozwiązanie ma jednak wadę polegającą na tym, że rozogniskowanie punktowych źródeł światła jest wielokątem, a nie kołem. W obiektywach α problem ten został rozwiązany dzięki unikatowej budowie, która sprawia, że przysłona jest praktycznie całkowicie okrągła zarówno wtedy, gdy jest całkowicie otwarta, jak i prawie zamknięta. Zapewnia to płynne i naturalne efekty rozmycia.


Porównanie konstrukcji przysłony [1] Przysłona tradycyjna [2] Przysłona kołowa