Konkurs portretowy α Universe

Moc funkcji Eye AF

Odkryj moc funkcji Eye AF

Tryb Eye AF w aparatach Sony α zapewnia natychmiastowe, skuteczne wykrywanie i śledzenie oczu nawet wtedy, gdy portretowana osoba znajduje się w ruchu. Ustawia ostrość na oku i śledzi je z ogromną precyzją i szybkością także w sytuacji, gdy obiekt się porusza, patrzy w dół lub w innym kierunku niż obiektyw albo gdy jest oświetlony z tyłu. Funkcja Eye AF nie tylko wykrywa oko i ustawia na nim ostrość, ale też utrzymuje ją, gdy aparat i obiekt poruszają się, a fotograf robi zdjęcia z dużą liczbą klatek na sekundę. Możliwość zablokowania i utrzymywania ostrości na oku to prawdziwa rewolucja. Nasz konkurs to doskonała okazja na wykorzystanie tej wspaniałej funkcji.

Najlepsze zdjęcie zostanie wybrane przez zespół ekspertów z dziedziny fotografii, a szczęśliwy zwycięzca otrzyma obiektyw Sony G Master.

Weź udział w tym konkursie, udostępniając swoje zdjęcia na Instagramie. Aby zakwalifikować swoje zdjęcie do konkursu, opublikuj je na Instagramie w okresie od 2 sierpnia do 15 września 2019 r.

Zgłoszenia będą oceniane pod kątem poziomu kreatywności, oryginalności, efektu wizualnego oraz oddziaływania emocjonalnego zdjęcia, a zwycięskie prace zostaną ogłoszone w witrynie α Universe oraz serwisach społecznościowych.

Regulamin

ZAKUP NIE JEST KONIECZNY

1. Organizatorem konkursu Sony α Universe na fotografię portretową w serwisie Instagram („Konkurs”) jest firma Sony Europe B.V. z siedzibą pod adresem The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Wielka Brytania („Sony”). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani zarządzany przez serwis Instagram, ani nie jest z nim w żaden sposób związany. Uczestnicy Konkursu niniejszym zwalniają serwis Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

2. W Konkursie mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat, mają konta osobiste na Instagramie oraz są mieszkańcami Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Polski, Norwegii, Austrii, Szwecji, Belgii, Danii, Finlandii, Grecji, Rumunii, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Portugalii, Bułgarii, Irlandii, Czech, Słowacji lub Turcji („Kwalifikujące się kraje”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy grupy Sony ani członkowie ich rodzin.

3. Konkurs rozpocznie się 2 sierpnia 2019 r. i zakończy się o północy 15 września 2019 r. („Okres trwania Konkursu”).

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać następujące kroki:

Krok 1: dodanie @alphauniversebysony.eu na Instagramie do obserwowanych kont.

Krok 2: przesłanie do swojego konta na Instagramie zdjęcia własnego autorstwa zrobionego aparatem Sony α i dodanie do niego następujących hasztagów:

„#AlphaPortrait”

„#kraj_ILC” (wybierz kraj zamieszkania z poniższej listy)

„#nazwa modelu” (np. #A7RM3, #A6000, #A9)

Lista prawidłowych hasztagów krajów:

Niemcy: #DE_ILC
Wielka Brytania: #UK_ILC
Francja: #FR_ILC
Włochy: #IT_ILC
Hiszpania: #ES_ILC
Holandia: #NL_ILC
Szwajcaria: #CH_ILC
Polska: #PL_ILC
Norwegia: #NO_ILC
Austria: #AT_ILC
Szwecja: #SE_ILC
Belgia: #BE_ILC
Dania: #DK_ILC
Finlandia: #FI_ILC
Grecja: #GR_ILC
Rumunia: #RO_ILC
Estonia: #EE_ILC
Litwa: #LT_ILC
Łotwa: #LV_ILC
Węgry: #HU_ILC
Bułgaria: #BG_ILC
Irlandia: #IE_ILC
Czechy: #CZ_ILC
Słowacja: #SK_ILC
Turcja: #TR_ILC

(np. #AlphaPortrait #UK_ILC #A7RM3)

5. Przesłane zdjęcia muszą być wykonane aparatem Sony α. Aby wziąć udział w Konkursie, należy ustawić swoje konto na Instagramie jako publiczne. Przesłane zdjęcie musi pozostać na koncie użytkownika serwisu Instagram aż do zakończenia Okresu trwania Konkursu podanego w sekcji 3. W przeciwnym razie praca konkursowa może zostać odrzucona.

6. Przesyłając zdjęcia zgodnie z sekcją 4 w celu wzięcia udziału w Konkursie, uczestnicy akceptują zasady Konkursu oraz niniejsze warunki. Wszelkie dodatkowe instrukcje podane przez firmę Sony oraz umieszczone na niniejszej stronie internetowej lub koncie @alphauniversebysony.eu serwisu Instagram uznaje się za zasady Konkursu.

7. Zgodnie z opisem w sekcji 9 prace konkursowe powinny być zdjęciami portretowymi wykorzystującymi funkcje aparatu Sony α. Nie ma ograniczenia co do liczby zdjęć, jakie można przesłać w ramach Konkursu, ale każde musi być unikatowe oraz zgodne z niniejszymi warunkami.

8. W ramach Konkursu akceptuje się zdjęcia zmodyfikowane w dowolnym oprogramowaniu do obróbki zdjęć. Uczestnicy gwarantują, że podczas obróbki zdjęć korzystano z legalnej kopii oprogramowania.

9. Zabrania się dodawania do zdjęć znaczników oraz materiałów oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, bluźnierczych, wygrażających lub w inny sposób niezgodnych z prawem (dotyczy to zarówno samego zdjęcia, jak i powiązanych z nim komentarzy czy znaczników), a także materiałów, które mogą stanowić działania przestępcze lub zachęcać do nich, pociągają do odpowiedzialności cywilnej albo w inny sposób łamią prawa lub warunki korzystania z serwisu Instagram. Uczestnicy nie mogą przesyłać zdjęć zawierających znaki wodne, informacje o ich autorze ani marki stron trzecich.

10. Firma Sony przejrzy wszystkie zakwalifikowane prace przesłane za pośrednictwem serwisu Instagram w trakcie okresu trwania konkursu oraz oceni je według własnego uznania pod kątem poziomu kreatywności, oryginalności oraz efektu wizualnego/emocjonalnego. Na podstawie powyższych kryteriów Sony utworzy krótką listę prac finałowych. Ostateczną decyzję dotyczącą zwycięskich prac dokona niezależny sędzia, którego wybór będzie ostateczny i wiążący.

11. Autor zwycięskiej pracy zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości przesłanej z konta @alphauniversebysony.eu za pośrednictwem usługi Instagram Direct i będzie musiał przesłać dane EXIF dotyczące wybranego zdjęcia w celu przedstawienia zgodności z wymogami dotyczącymi zgłoszenia. Następnie firma Sony wyśle potencjalnemu zwycięzcy wiadomość e-mail zawierającą instrukcje dotyczące sposobu, w jaki ma odebrać nagrodę. Jeśli potencjalny zwycięzca nie odpowie na tę wiadomość ani nie postąpi zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości przesłanej za pośrednictwem usługi Instagram Direct w ciągu pięciu (5) dni od jej otrzymania lub jeśli przesłane dane ujawnią, że zdjęcie nie jest zgodne z niniejszymi warunkami, uczestnik nie będzie mógł otrzymać nagrody i zostanie wybrany inny zwycięzca. Firma Sony skontaktuje się z maksymalnie trzema (3) innymi potencjalnym zwycięzcami.

12. Wybrane zostanie jedno zwycięskie zgłoszenie. Zwycięzca będzie miał do wyboru jeden z następujących obiektywów Sony G Master:

FE 85mm f/1.4 G Master (wartość ok. 2169 EUR/1889 GBP)
FE 135mm f/1.8 G Master (wartość ok. 1835 EUR/1600 GBP)

13. Nagrody nie można zamienić na gotówkę ani jakąkolwiek inną formę. Ponadto nie można jej przekazać innemu uczestnikowi. Jeśli nagroda będzie z jakiegokolwiek powodu niedostępna, firma Sony zastrzega sobie prawo do zamiany jej na inną nagrodę o równoważnej wartości.

14. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność za pokrycie wszelkich zobowiązań podatkowych związanych z otrzymaniem nagrody. Ponadto akceptując nagrodę, zwycięzca zwalnia firmę Sony z takiej odpowiedzialności.

15. Zwycięzca otrzyma wiadomość z konta @alphauniversebysony.eu w serwisie Instagram na początku października 2019 r. Nagroda zostanie mu przesłana do końca października 2019 r. Zwycięzca nie ponosi kosztów dostawy nagrody. Nagrodę można przesłać wyłącznie na adres w jednym z krajów wyszczególnionych w sekcji 2. niniejszych warunków.

16. Akceptacja nagrody przez zwycięzcę będzie równoznaczna z udzieleniem przez niego zezwolenia na wykorzystywanie jego imienia i nazwiska, wizerunku i/lub podobizny przez firmę Sony w celach wydawniczych, reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych bez dodatkowego wynagrodzenia, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Nie będziemy odpowiadać na żadne zapytania dotyczące zgłoszeń czy wyboru zwycięzców. Jedynym wyjątkiem są powiadomienia o zwycięzcach.

17. Zgłaszając zdjęcia w konkursie, uczestnik gwarantuje, że: (1) jego zdjęcia są w pełni zgodne z regulaminem konkursu oraz niniejszymi warunkami; (2) zrobił zdjęcia za pomocą aparatu z serii Sony α; (3) uczestnik jest właścicielem wszystkich praw (w tym autorskich) do zdjęć; (4) zdjęcia nie łamią żadnych praw podmiotów trzecich (w tym praw do publikacji, prywatności ani wszelkich podobnych praw osób fizycznych), a także że uczestnik otrzymał zezwolenie na używanie wizerunków osób widocznych na jego zdjęciach. Uczestnik akceptuje, że przesyłanie zdjęć, których właścicielami są strony trzecie (w tym inne witryny internetowe czy blogi), jest niedozwolone i wykorzystywanie takich zdjęć bez ich zezwolenia może łamać prawa autorskie.

18. Zgłoszenia mogą zostać wykluczone a przyznanie nagród unieważnione, jeśli firma Sony w granicach rozsądku uzna, że doszło do naruszenia wymogów dotyczących zgłoszeń, niniejszych warunków, porządku publicznego czy zasad moralnych.

19. Uczestnik udziela firmie Sony nieodwołanej, niewyłącznej oraz bezpłatnej licencji na kopiowanie, modyfikowanie, edytowanie, dostosowywanie, publikowanie, reprodukowanie, wyświetlanie, dystrybuowanie przesłanych zdjęć oraz wykorzystywanie ich na inne sposoby (w tym w celach komercyjnych i/lub PR) w dowolnych nośnikach online lub drukowanych, materiałach promocyjnych w sklepach i/lub wydarzeniach dla konsumentów w Europie na okres od udziału w Konkursie do 31 sierpnia 2021 r. (w tym prawo do udzielania sublicencji innym firmom z grupy Sony). W szczególności uczestnik akceptuje, że przesłane przez niego zdjęcia mogą być publikowane w witrynach internetowych i kontach w serwisach społecznościowych grupy Sony, a także że firma Sony może edytować lub modyfikować te zdjęcia (np. przycinać je lub dodawać do nich obrazy, klipy muzyczne czy efekty dźwiękowe). Uczestnik gwarantuje, że posiada odpowiednie prawa do udzielenia licencji określonej w niniejszej sekcji.

20. Firma Sony zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z używaniem czy publikowaniem przesłanych przez uczestnika zdjęć. Wszelką odpowiedzialność za rozstrzyganie jakichkolwiek roszczeń stron trzecich dotyczących przesłanych zdjęć ponosi na swój koszt uczestnik konkursu. Uczestnik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Sony, jej spółki zależne, dyrektorów oraz agentów w razie jakichkolwiek roszczeń, szkód, strat, kosztów czy wydatków powiązanych z jego udziałem w niniejszym konkursie, w tym używaniem przez firmę Sony przesłanych przez niego zdjęć oraz akceptacją i używaniem przez uczestnika nagród.

21. Firma Sony nie składa jakichkolwiek innych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do niniejszego konkursu lub nagród, poza tymi przedstawionymi w niniejszych warunkach. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy techniczne czy błędy w platformie Instagram, które mogą uniemożliwić uczestnikowi wzięcie udziału w konkursie albo otrzymywanie lub wysyłanie wiadomości bezpośrednich. Firma Sony nie zrzeka się odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała uczestnika w wyniku zaniedbania z jej strony.

22. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności Sony dostępnymi na stronie https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html i będą wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania konkursem i reklamowania go, między innymi w komunikatach powiązanych z konkursem, a także zarządzania zgłoszeniami, wysyłania nagród, wyświetlania zwycięskich prac oraz realizowania działań marketingowych i promocyjnych Sony. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego imienia i nazwiska, wieku, kraju pochodzenia oraz informacji o jego aparacie wraz z przesłanym zdjęciem.

23. Wszelkie podane przez uczestników dane osobowe zostaną zniszczone lub usunięte po zakończeniu konkursu, z wyjątkiem zdobywców nagród oraz uczestników, których zdjęcia zostaną wykorzystane przez firmę Sony.

24. Zaniechanie przez firmę Sony obowiązku egzekwowania powyższych warunków nie będzie równoznaczne z ich unieważnieniem.

25. Jeżeli obowiązujące prawo w kraju zamieszkania uczestnika nie stanowi inaczej, konkurs, w tym wymogi dotyczące zgłoszeń oraz niniejsze warunki, będą podlegać prawu angielskiemu. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez sądy w Anglii lub Walii.