Konkurs na portret zwierzaka α Universe

Idealne portrety zwierzaków

Idealne portrety zwierzaków 

Wielu z nas jest szczęśliwymi posiadaczami zwierzaka. Nasze sympatyczne czworonogi są doskonałymi obiektami do fotografowania. Nagradzana technologia Real Time Eye AF firmy Sony doskonale sprawdza się podczas fotografowania nie tylko ludzi, ale i zwierząt*. Dzięki niej bardzo łatwo jest uwiecznić niesamowite portrety naszych ulubieńców.

Weź udział w konkursie, publikując portret swojego pupila lub innych zwierząt na Instagramie. Aby zakwalifikować się do konkursu, opublikuj zdjęcia na Instagramie w okresie od 1 maja do 14 czerwca 2020 r.

Zespół ekspertów z dziedziny fotografii wybierze trzy najlepsze zdjęcia. Oto przewidziane nagrody:

• 1 miejsce: zestaw Alpha 6600 + E 18–135 mm f/3.5–5.6 OSS LUB korpus aparatu Alpha 7 III (do wyboru przez zwycięzcę)
• 2 miejsce: obiektyw FE 85 mm f/1.8
• 3 miejsce: RX100 V

Zgłoszenia będą oceniane pod kątem poziomu kreatywności, oryginalności, efektu wizualnego oraz oddziaływania emocjonalnego zdjęcia, a zwycięskie prace zostaną ogłoszone w witrynie α Universe oraz serwisach społecznościowych. 

*W przypadku modelu α7R III / α7 III wymagane jest oprogramowanie aparatu w wersji 3.0 lub nowszej, modelu α9 — 6.0 lub nowszej, a α6400 — 2.0 lub nowszej. Informacje szczegółowe zawiera witryna pomocy technicznej firmy Sony. 

Warunki:

ZAKUP NIE JEST KONIECZNY

1. Organizatorem konkursu Sony α Universe na portret zwierzaka w serwisie Instagram („Konkurs”) jest firma Sony Europe B.V. z siedzibą pod adresem The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Wielka Brytania („Sony”). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani zarządzany przez serwis Instagram, ani nie jest z nim w żaden sposób związany. Uczestnicy Konkursu niniejszym zwalniają serwis Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

2. W Konkursie mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat, mają konta osobiste na Instagramie oraz są mieszkańcami Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Polski, Norwegii, Austrii, Szwecji, Belgii, Danii, Portugalii, Finlandii, Grecji, Rumunii, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Bułgarii, Irlandii, Czech, Chorwacji, Słowenii, Słowacji i Turcji („Kwalifikujące się kraje”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy grupy Sony ani członkowie ich rodzin.

3. Konkurs rozpocznie się 1 maja 2020 r., A zakończy o północy 14 czerwca 2020 r. („Okres konkursu”)

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać następujące czynności:

Krok 1: obserwuj konto @alphauniversebysony.eu Instagram.
Krok 2: prześlij na swoje konto na Instagramie zdjęcie zrobione osobiście za pomocą kamery serii Sony Alpha lub RX i dodaj następujący hashtag, w zależności od kraju zamieszkania:

Lista prawidłowych hashtagów krajowych:

Niemcy: #AlphaPetDE
Wielka Brytania: #AlphaPetUK
Francja: #AlphaPetFR
Włochy: #AlphaPetIT
Hiszpania: #AlphaPetES
Holandia: #AlphaPetNL
Szwajcaria: #AlphaPetCH
Polska: #AlphaPetPL
Norwegia: #AlphaPetNO
Austria: #AlphaPetAT
Szwecja: #AlphaPetSE
Belgia: #AlphaPetBE
Dania: #AlphaPetDK
Portugalia: #AlphaPetPT
Finlandia: #AlphaPetFI
Grecja: #AlphaPetGR
Rumunia: #AlphaPetRO
Estonia: #AlphaPetEE
Litwa: #AlphaPetLT
Łotwa: #AlphaPetLV
Węgry: #AlphaPetHU
Bułgaria: #AlphaPetBG
Irlandia: #AlphaPetIE
Czechy: #AlphaPetCZ
Chorwacja: #AlphaPetHR
Słowenia: #AlphaPetSI
Słowacja: #AlphaPetSK
Turcja: #AlphaPetTR


5. Przesłane zdjęcia muszą być wykonane za pomocą aparatu sony alpha serii lub rx. Aby wziąć udział w konkursie, Twoje konto na Instagramie musi być ustawione jako publiczne. Po opublikowaniu twoje zdjęcie musi pozostać na Twoim koncie na Instagramie do końca Okresu Konkursu określonego w punkcie 3 powyżej, w przeciwnym razie twój wpis może nie zostać potwierdzony.

6. Przesyłając zdjęcia zgodnie z sekcją 4 w celu wzięcia udziału w Konkursie, uczestnicy akceptują zasady Konkursu oraz niniejsze warunki. Wszelkie dodatkowe instrukcje przekazane przez firmę Sony oraz umieszczone na niniejszej stronie internetowej lub koncie @alphauniversebysony.eu serwisu Instagram uznaje się za zasady Konkursu.

7. Zgodnie z opisem w sekcji 9 prace konkursowe powinny być zdjęciami zwierzaków wykorzystującymi funkcje aparatu Sony Alpha i RX. Nie ma ograniczenia co do liczby zdjęć, jakie można przesłać w ramach Konkursu, ale każde musi być unikatowe oraz spełniać niniejsze warunki.

8. W ramach Konkursu akceptuje się zdjęcia zmodyfikowane za pomocą dowolnego oprogramowania do edycji zdjęć. Uczestnik gwarantuje, że podczas obróbki zdjęć korzystano z legalnej kopii oprogramowania.

9. Zabrania się dodawania do zdjęć znaczników oraz materiałów oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, bluźnierczych, wygrażających lub w inny sposób niezgodnych z prawem (dotyczy to zarówno samych zdjęć, jak i powiązanych z nim komentarzy czy znaczników), a także materiałów, które mogą stanowić działania przestępcze lub zachęcać do nich, skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej albo w inny sposób łamać prawa lub warunki korzystania z serwisu Instagram. Uczestnicy nie mogą przesyłać zdjęć zawierających znaki wodne, informacje o ich autorze ani marki stron trzecich.

10. Firma Sony przejrzy wszystkie zakwalifikowane prace przesłane za pośrednictwem serwisu Instagram w trakcie Okresu trwania konkursu oraz oceni je według własnego uznania pod kątem poziomu kreatywności, oryginalności oraz efektu wizualnego i oddziaływania emocjonalnego. Na podstawie powyższych kryteriów Sony utworzy krótką listę prac finałowych. Końcową decyzję dotyczącą zwycięskich prac dokona niezależny zespół ekspertów z dziedziny fotografii, którego wybór będzie ostateczny i wiążący.

11. Autor zwycięskiej pracy zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości przesłanej z konta @alphauniversebysony.eu za pośrednictwem usługi Instagram Direct i będzie musiał przesłać dane EXIF dotyczące wybranego zdjęcia w celu potwierdzenia zgodności z wymogami dotyczącymi zgłoszenia. Następnie firma Sony wyśle potencjalnemu zwycięzcy wiadomość e-mail zawierającą instrukcje dotyczące sposobu, w jaki ma odebrać nagrodę. Jeśli potencjalny zwycięzca nie odpowie na tę wiadomość ani nie postąpi zgodnie z instrukcjami zawartymi w pierwszej wiadomości przesłanej za pośrednictwem usługi Instagram Direct w ciągu pięciu (5) dni lub jeśli przesłane dane ujawnią, że zdjęcie nie jest zgodne z niniejszymi warunkami, uczestnik nie będzie mógł otrzymać nagrody i zostanie wybrany inny zwycięzca. Firma Sony skontaktuje się z maksymalnie trzema (3) innymi potencjalnym zwycięzcami.

12. Trzy zwycięskie obrazy zostaną wybrane przez panel ekspertów fotograficznych, a nagrody to:

1. Miejsce: Alpha 6600 + E 18-135mm f/3.5-5.6 Zestaw OSS LUB Alpha 7 III ciała (zwycięzca do wyboru)
2. Miejsce: OBIEKTYW FE 85mm f/1.8
3. Miejsce: RX100 V

13. Nagrody nie można zamienić na gotówkę ani inną formę. Ponadto nie można jej przekazać innemu uczestnikowi ani wymienić na inną nagrodę. Jeśli nagroda będzie z jakiegokolwiek powodu niedostępna, firma Sony zastrzega sobie prawo do zamiany jej na inną nagrodę o równoważnej wartości.

14. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność za pokrycie wszelkich zobowiązań podatkowych od osób fizycznych związanych z otrzymaniem nagrody. Ponadto przyjmując nagrodę, zwycięzca zwalnia firmę Sony z takiej odpowiedzialności.

15. Zwycięzca otrzyma wiadomość z konta @alphauniversebysony.eu w serwisie Instagram do końca czerwca 2020 r. Nagroda zostanie mu przesłana do końca lipca 2020 r. Zwycięzca nie ponosi kosztów dostarczenia nagrody. Nagroda zostanie przesłana wyłącznie na adres w jednym z Kwalifikujących się krajów wyszczególnionych wyżej w sekcji 2.

16. Zgłaszając zdjęcia w Konkursie, uczestnik gwarantuje, że: (1) jego zdjęcia są w pełni zgodne z zasadami konkursu oraz niniejszymi warunkami; (2) zrobił zdjęcia za pomocą aparatu z serii Sony Alpha lub RX; (3) jest właścicielem wszystkich praw (w tym autorskich) do zdjęć; (4) zdjęcia nie łamią praw jakichkolwiek podmiotów trzecich (w tym praw do publikacji, prywatności ani wszelkich podobnych praw osób fizycznych), a także że otrzymał zezwolenie na używanie wizerunków osób widocznych na jego zdjęciach. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie zdjęć ze źródeł, których właścicielami są podmioty trzecie (w tym innych witryn internetowych czy blogów), jest niedozwolone i wykorzystywanie takich zdjęć bez zezwolenia tych podmiotów może łamać prawa autorskie.

17. Zgłoszenia mogą zostać wykluczone, a przyznanie nagród unieważnione, jeśli firma Sony zasadnie uzna, że naruszono wymogi dotyczące zgłoszeń, niniejsze warunki, porządek publiczny czy zasady moralne.

18. Uczestnik udziela firmie Sony nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na kopiowanie, modyfikowanie, edytowanie, adaptowanie, publikowanie, reprodukowanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie przesłanych zdjęć w dowolnych mediach internetowych w Europie przez okres następujący po wejściu do Konkursu do dnia 14. czerwca 2022 r. (w tym prawo do sublicencji na inne spółki grupy Sony). W szczególności uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przesłane zdjęcia mogą być publikowane na stronach internetowych Grupy Sony i kontach w mediach społecznościowych oraz że Sony może edytować lub zmieniać zdjęcia (np. przycinanie lub dodawanie obrazu, muzyki lub efektów dźwiękowych). Jakiekolwiek użycie zdjęć będzie podlegać zgodzie uczestnika. Uczestnik gwarantuje, że posiada prawa niezbędne do udzielenia licencji określonej w niniejszej klauzuli. Uczestnik zgadza się zrzec się wszelkich praw osobistych w korzystaniu z przesłanych zdjęć.

19. Firma Sony zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem publikacji przesłanych przez uczestnika zdjęć. Wszelką odpowiedzialność za rozstrzyganie jakichkolwiek sporów z podmiotami trzecimi dotyczących przesłanych zdjęć ponosi na swój koszt uczestnik Konkursu. Uczestnik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Sony, jej spółki zależne, dyrektorów, pracowników oraz agentów w razie jakichkolwiek roszczeń, szkód, strat, kosztów czy wydatków powiązanych z jego udziałem w niniejszym Konkursie, w tym z wykorzystywaniem przez firmę Sony przesłanych przez niego zdjęć oraz przyjęciem przez uczestnika nagród i korzystaniem z nich.

20. Firma Sony nie składa jakichkolwiek innych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do niniejszego Konkursu lub nagród, poza tymi przedstawionymi w niniejszych warunkach. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy techniczne czy błędy na platformie Instagram, które mogą uniemożliwić uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie albo otrzymywanie lub wysyłanie wiadomości bezpośrednich. Firma Sony nie zrzeka się odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała uczestnika w wyniku zaniedbania z jej strony.

21. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności sony dostępną w https://www.sony.pl/eu/pages/privacy/pl_PL/privacy_overview.html i będą wykorzystywane wyłącznie do celów zarządzania i reklamy Konkursu, w tym do komunikacji związanej z Konkursem, zarządzania zgłoszeniami, wysyłania nagród, wyświetlania zwycięskich zgłoszeń, działań marketingowych i promocyjnych Sony oraz w celach związanych z tymi działaniami. W przypadku zwycięskich zgłoszeń firma Sony może publikować informacje o jego imieniu, kraju i aparacie, chyba że użytkownik sprzeciwi się ich publikacji.

22. Wszelkie podane przez uczestników dane osobowe zostaną zniszczone lub usunięte po zakończeniu Konkursu, z wyjątkiem zdobywców nagród oraz uczestników, których zdjęcia zostaną wykorzystane.

23. Zaniechanie przez firmę Sony egzekwowania powyższych zasad lub warunków nie będzie równoznaczne z ich unieważnieniem.


24. O ile obowiązujące prawo w kraju zamieszkania uczestnika nie stanowi inaczej, Konkurs, w tym wymogi dotyczące zgłoszeń oraz niniejsze warunki, będą podlegać prawu angielskiemu. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez sądy w Anglii i Walii.