Konkurs α Universe Movement

Moc funkcji Eye AF

Emocja w ruchu

Ruch można wyrazić na fotografii w różny sposób, na przykład w postaci abstrakcyjnej smugi koloru pędzącego motocykla lub kropelek wody spadających z deski kitesurfera.

Aparaty Sony α znakomicie sprawdzają się przy wysokich ustawieniach ISO, a wbudowany 5-kierunkowy system stabilizacji obrazu oferuje bogactwo możliwości — zarówno przy krótkim czasie otwarcia migawki w celu uchwycenia obiektu w ruchu, jak i przy długim czasie ekspozycji, gdy rozmycie obrazu wyraża upływ czasu.

Weź udział w tym konkursie, udostępniając swoje zdjęcia na Instagramie. Aby zakwalifikować swoje zdjęcie do konkursu, opublikuj je na Instagramie w okresie od 31 stycznia 2020 r. do 15 marca 2020 r.

Najlepsze zdjęcie zostanie wybrane przez zespół ekspertów z dziedziny fotografii, a zwycięzca otrzyma obiektyw Sony G Master.

Zgłoszenia będą oceniane pod kątem poziomu kreatywności, oryginalności, efektu wizualnego oraz oddziaływania emocjonalnego zdjęcia, a zwycięskie prace zostaną ogłoszone w witrynie α Universe oraz serwisach społecznościowych.

Regulamin

ZAKUP NIE JEST KONIECZNY

1. Organizatorem konkursu fotograficznego Sony α Universe Movement w serwisie Instagram („Konkurs”) jest firma Sony Europe B.V. z siedzibą pod adresem The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Wielka Brytania („Sony”). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani zarządzany przez serwis Instagram ani nie jest z nim w żaden sposób związany. Uczestnicy Konkursu niniejszym zwalniają serwis Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

2. W Konkursie mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat, mają konta osobiste na Instagramie oraz są mieszkańcami Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Polski, Norwegii, Austrii, Szwecji, Belgii, Danii, Finlandii, Grecji, Rumunii, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Bułgarii, Irlandii, Czech, Słowacji lub Turcji („Kwalifikujące się kraje”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy grupy Sony ani członkowie ich rodzin.

3. Konkurs rozpocznie się 31 stycznia 2020 r. i zakończy się o północy 15 marca 2020 r. („Okres trwania Konkursu”)

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać następujące kroki:

Krok 1: dodanie @alphauniversebysony.eu na Instagramie do obserwowanych kont.
Krok 2: przesłanie na swoje konto na Instagramie zdjęcia własnego autorstwa zrobionego aparatem Sony α i dodanie do niego jednego z poniższych hasztagów, zależnie od kraju zamieszkania.

Lista prawidłowych hasztagów krajów:

Niemcy: #AlphaMovementDE
Wielka Brytania: #AlphaMovementUK
Francja: #AlphaMovementFR
Włochy: #AlphaMovementIT
Hiszpania: #AlphaMovementES
Holandia: #AlphaMovementNL
Szwajcaria: #AlphaMovementCH
Polska: #AlphaMovementPL
Norwegia: #AlphaMovementNO
Austria: #AlphaMovementAT
Szwecja: #AlphaMovementSE
Belgia: #AlphaMovementBE
Dania: #AlphaMovementDK
Finlandia: #AlphaMovementFI
Grecja: #AlphaMovementGR
Rumunia: #AlphaMovementRO
Estonia: #AlphaMovementEE
Litwa: #AlphaMovementLT
Łotwa: #AlphaMovementLV
Węgry: #AlphaMovementHU
Bułgaria: #AlphaMovementBG
Irlandia: #AlphaMovementIE
Czechy: #AlphaMovementCZ
Słowacja: #AlphaMovementSK
Turcja: #AlphaMovementTR


5. Przesłane zdjęcia muszą być wykonane aparatem Sony α. Aby wziąć udział w Konkursie, należy ustawić swoje konto na Instagramie jako publiczne. Przesłane zdjęcie musi pozostać na koncie użytkownika serwisu Instagram aż do zakończenia Okresu trwania Konkursu podanego w sekcji 3. W przeciwnym razie praca konkursowa może zostać odrzucona.

6. Przesyłając zdjęcia zgodnie z sekcją 4 w celu wzięcia udziału w Konkursie, uczestnicy akceptują zasady Konkursu oraz warunki niniejszego regulaminu. Wszelkie dodatkowe instrukcje podane przez firmę Sony oraz umieszczone na niniejszej stronie internetowej lub koncie @alphauniversebysony.eu serwisu Instagram uznaje się za zasady Konkursu.

7. Zgodnie z opisem w sekcji 9 prace konkursowe powinny wyrażać ruch poprzez zastosowanie funkcji aparatu Sony α. Nie ma ograniczenia co do liczby zdjęć, jakie można przesłać w ramach Konkursu, ale każde musi być unikatowe oraz zgodne z niniejszym regulaminem.

8. W ramach Konkursu akceptowane są zdjęcia zmodyfikowane w dowolnym oprogramowaniu do obróbki zdjęć. Uczestnicy gwarantują, że podczas obróbki zdjęć korzystano z legalnie nabytego oprogramowania.

9. Zabrania się dodawania do zdjęć znaczników oraz materiałów oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, bluźnierczych, stanowiących groźbę lub w inny sposób niezgodnych z prawem (dotyczy to zarówno samego zdjęcia, jak i powiązanych z nim komentarzy/znaczników), a także materiałów, które mogą stanowić działania przestępcze lub zachęcać do nich, skutkują powstaniem odpowiedzialności cywilnej albo w inny sposób naruszają prawo lub warunki korzystania z serwisu Instagram. Uczestnicy nie mogą przesyłać zdjęć zawierających znaki wodne, informacje o ich autorze ani marki osób trzecich.

10. Firma Sony przejrzy wszystkie zakwalifikowane prace przesłane za pośrednictwem serwisu Instagram w Okresie trwania Konkursu oraz oceni je według własnego uznania pod kątem poziomu kreatywności, oryginalności oraz efektu wizualnego/emocjonalnego. Na podstawie powyższych kryteriów Sony utworzy krótką listę prac finałowych. Ostateczną decyzję dotyczącą zwycięskich prac podejmie niezależny sędzia, którego wybór będzie ostateczny i wiążący.

11. Autor zwycięskiej pracy zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości przesłanej z konta @alphauniversebysony.eu za pośrednictwem usługi Instagram Direct i będzie musiał przesłać dane EXIF dotyczące wybranego zdjęcia w celu przedstawienia zgodności z wymogami dotyczącymi zgłoszenia. Następnie firma Sony wyśle potencjalnemu zwycięzcy wiadomość e-mail z instrukcją dotyczącą sposobu odbioru nagrody. Jeśli potencjalny zwycięzca nie odpowie na tę wiadomość ani nie postąpi zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości przesłanej za pośrednictwem usługi Instagram Direct w ciągu pięciu (5) dni od jej otrzymania lub jeśli przesłane dane ujawnią, że zdjęcie jest niezgodne z niniejszym regulaminem, uczestnik ten nie będzie mógł otrzymać nagrody i zostanie wybrany inny zwycięzca. Firma Sony skontaktuje się z maksymalnie trzema (3) innymi potencjalnym zwycięzcami.

12. Wybrane zostanie jedno zwycięskie zgłoszenie. Zwycięzca będzie miał do wyboru jeden z następujących obiektywów Sony typu G Master:

FE 16-35mm f/2.8 G Master (wartość ok. 2720 EUR/2300 GBP)
FE 24-70mm f/2.8 G Master (wartość ok. 2685 EUR/2269 GBP)
FE 70-200mm f/2.8 G Master OSS (wartość ok. 2960 EUR/2500 GBP)

13. Nagrody nie można zamienić na gotówkę ani kredyt. Ponadto nie można jej wymienić ani przekazać innemu uczestnikowi. Jeśli nagroda będzie z jakiegokolwiek powodu niedostępna, firma Sony zastrzega sobie prawo do jej zamiany na inną nagrodę o równoważnej wartości.

14. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność za pokrycie wszelkich zobowiązań podatkowych związanych z otrzymaniem nagrody. Ponadto akceptując nagrodę, zwycięzca zwalnia firmę Sony z takiej odpowiedzialności.

15. Zwycięzca otrzyma wiadomość z konta @alphauniversebysony.eu w serwisie Instagram do końca kwietnia 2020 r., a nagroda zostanie mu przesłana do połowy maja 2020 r. Zwycięzca nie ponosi kosztów dostawy nagrody. Nagrodę można przesłać wyłącznie na adres w jednym z Kwalifikujących się krajów wyszczególnionych w sekcji 2 niniejszego regulaminu.

16. Akceptacja nagrody przez zwycięzcę będzie równoznaczna z udzieleniem przez niego zezwolenia na wykorzystywanie jego imienia i nazwiska, wizerunku i/lub podobizny przez firmę Sony w celach wydawniczych, reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych bez dodatkowego wynagrodzenia, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Nie będziemy odpowiadać na żadne zapytania dotyczące zgłoszeń czy wyboru zwycięzców. Jedynym wyjątkiem są powiadomienia o zwycięzcach.

17. Zgłaszając zdjęcia w Konkursie, uczestnik gwarantuje, że: (1) jego zdjęcia są w pełni zgodne z regulaminem konkursu oraz niniejszym regulaminem; (2) zgłoszone zdjęcia to oryginalne zdjęcia wykonane przez niego aparatem z serii Sony α; (3) jest właścicielem wszystkich praw (w tym autorskich) do zdjęć; (4) zdjęcia nie naruszają żadnych praw osób trzecich (w tym praw do ochrony wizerunku, prywatności ani wszelkich równoważnych praw osób fizycznych), a także że uczestnik otrzymał zezwolenie na używanie wizerunków osób widocznych na jego zdjęciach. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie zdjęć, których właścicielami są osoby trzecie (w tym inne witryny internetowe czy blogi), jest niedozwolone i wykorzystywanie takich zdjęć bez ich zezwolenia może stanowić naruszenie praw autorskich.

18. Zgłoszenia mogą zostać wykluczone, a przyznanie nagród unieważnione, jeśli firma Sony w sposób zasadny uzna, że doszło do naruszenia wymogów dotyczących zgłoszeń, warunków niniejszego regulaminu, porządku publicznego czy zasad moralnych.

19. Uczestnik udziela firmie Sony nieodwołanej, niewyłącznej oraz bezpłatnej licencji na kopiowanie, modyfikowanie, edytowanie, dostosowywanie, publikowanie, reprodukowanie, wyświetlanie, dystrybuowanie przesłanych zdjęć oraz wykorzystywanie ich na inne sposoby w dowolnych mediach online w Europie na okres od zgłoszenia udziału w Konkursie do 15 marca 2022 r. (w tym prawa do udzielania sublicencji innym firmom z grupy Sony). W szczególności uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przesłane przez niego zdjęcia mogą być publikowane w witrynach internetowych i kontach w serwisach społecznościowych grupy Sony, a także że firma Sony może edytować lub modyfikować te zdjęcia (np. przycinać je lub dodawać do nich obrazy, klipy muzyczne czy efekty dźwiękowe). Wszelkie inne wykorzystanie zdjęć będzie wymagało uzgodnienia z uczestnikiem. Uczestnik gwarantuje, że posiada odpowiednie prawa do udzielenia licencji określonej w niniejszym punkcie. Uczestnik zrzeka się wszystkich autorskich praw osobistych do wykorzystania przesłanych przez niego zdjęć.

20. Firma Sony zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z używaniem czy publikowaniem przesłanych przez uczestnika zdjęć. Wszelką odpowiedzialność za rozstrzyganie jakichkolwiek sporów z osobami trzecimi dotyczących przesłanych zdjęć ponosi na swój koszt uczestnik Konkursu. Uczestnik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Sony, jej spółki stowarzyszone, członków zarządu pracowników oraz agentów w razie jakichkolwiek roszczeń, szkód, strat, kosztów czy wydatków w jakikolwiek sposób wynikających z jego udziału w niniejszym Konkursie, w tym z wykorzystaniem przez firmę Sony przesłanych przez niego zdjęć oraz przyjęcia i używania nagród przez uczestnika.

21. Firma Sony nie składa jakichkolwiek innych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do niniejszego Konkursu lub nagród, poza tymi przedstawionymi w niniejszym regulaminie. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy techniczne czy błędy w platformie Instagram, które mogą uniemożliwić uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie albo otrzymywanie lub wysyłanie wiadomości bezpośrednich. Firma Sony nie zrzeka się odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała uczestnika w wyniku zaniedbania z jej strony.

22. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności Sony dostępnymi na stronie https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html i będą wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania Konkursem i reklamowania go, między innymi w komunikatach powiązanych z Konkursem, a także zarządzania zgłoszeniami, wysyłania nagród, wyświetlania zwycięskich prac oraz realizowania działań marketingowych i promocyjnych Sony, jak również do celów wynikających z tych działań. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego imienia i nazwiska, wieku, kraju pochodzenia oraz informacji o jego aparacie wraz z przesłanym zdjęciem.

23. Wszelkie podane przez uczestników dane osobowe zostaną zniszczone lub usunięte po zakończeniu Konkursu, z wyjątkiem danych zdobywców nagród oraz uczestników, których zdjęcia zostaną wykorzystane przez firmę Sony.

24. Nieegzekwowanie przez firmę Sony warunków niniejszego regulaminu nie będzie równoznaczne z jego unieważnieniem.

25. Jeżeli obowiązujące prawo w kraju zamieszkania uczestnika nie stanowi inaczej, Konkurs, w tym wymogi dotyczące zgłoszeń oraz niniejszy regulamin, będzie podlegać prawu angielskiemu, a wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez sądy w Anglii lub Walii.