Konkurs fotografii krajobrazowej α Universe

Albert Dros

Krajobrazy w zachwycającej rozdzielczości i z szerokim zakresem dynamicznym

Seria Sony α oferuje niesamowitą rozdzielczość, świetne przejścia tonalne oraz doskonałą wydajność przy wysokich ustawieniach czułości ISO, niezależnie od tego, czy używasz aparatu pełnoklatkowego, czy z matrycą APS-C.

Procesor BIONZ™ aparatu α jest w stanie precyzyjnie rejestrować tekstury i detale, dzięki czemu fotografowane krajobrazy będą niezwykle szczegółowe i pełne barw.

Weź udział w konkursie, udostępniając swoje zdjęcia na Instagramie. Aby zakwalifikować zdjęcie do konkursu, opublikuj je na Instagramie w okresie od 1 listopada 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

Najlepsze zdjęcie zostanie wybrane przez zespół ekspertów z dziedziny fotografii, a zwycięzca otrzyma obiektyw Sony G Master.

Zgłoszenia oceniane będą pod kątem poziomu kreatywności, oryginalności, efektu wizualnego oraz oddziaływania emocjonalnego zdjęcia. Zwycięskie prace zostaną ogłoszone w witrynie α Universe oraz serwisach społecznościowych.

Warunki:

ZAKUP NIE JEST KONIECZNY

1. Organizatorem Konkursu fotografii krajobrazowej Sony α Universe na Instagramie („Konkurs”) jest firma Sony Europe B.V. z siedzibą pod adresem The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Wielka Brytania („Sony”). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani zarządzany przez serwis Instagram, ani nie jest z nim w żaden sposób związany. Uczestnicy Konkursu niniejszym zwalniają serwis Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat, mają konta osobiste na Instagramie oraz są mieszkańcami Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Polski, Norwegii, Austrii, Szwecji, Belgii, Danii, Finlandii, Grecji, Rumunii, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Bułgarii, Irlandii, Czech, Słowacji lub Turcji („Kwalifikujące się kraje”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy grupy Sony ani członkowie ich rodzin.

3. Konkurs rozpoczyna się 1 listopada 2019 r. i kończy o północy 15 grudnia 2019 r. („Okres trwania Konkursu”).

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać następujące kroki:

Krok 1: dodać @alphauniversebysony.eu na Instagramie do obserwowanych kont.

Krok 2: przesłać na swoje konto na Instagramie zdjęcie własnego autorstwa zrobione aparatem Sony α i dodać do niego odpowiednie hasztagi, w zależności od kraju zamieszkania

Lista prawidłowych hasztagów krajów:

Niemcy: #AlphaLandscapeDE
Wielka Brytania: #AlphaLandscapeUK
Francja: #AlphaLandscapeFR
Włochy: #AlphaLandscapeIT
Hiszpania: #AlphaLandscapeES
Holandia: #AlphaLandscapeNL
Szwajcaria: #AlphaLandscapeCH
Polska: #AlphaLandscapePL
Norwegia: #AlphaLandscapeNO
Austria: #AlphaLandscapeAT
Szwecja: #AlphaLandscapeSE
Belgia: #AlphaLandscapeBE
Dania: #AlphaLandscapeDK
Finlandia: #AlphaLandscapeFI
Grecja: #AlphaLandscapeGR
Rumunia: #AlphaLandscapeRO
Estonia: #AlphaLandscapeEE
Litwa: #AlphaLandscapeLT
Łotwa: #AlphaLandscapeLV
Węgry: #AlphaLandscapeHU
Bułgaria: #AlphaLandscapeBG
Irlandia: #AlphaLandscapeIE
Czechy: #AlphaLandscapeCZ
Słowacja: #AlphaLandscapeSK
Turcja: #AlphaLandscapeTR

5. Przesłane zdjęcia muszą być wykonane aparatem Sony α. Aby wziąć udział w Konkursie, należy ustawić swoje konto na Instagramie jako publiczne. Przesłane zdjęcie musi pozostać na koncie użytkownika serwisu Instagram aż do zakończenia Okresu trwania Konkursu podanego w sekcji 3. W przeciwnym razie praca konkursowa może zostać odrzucona.

6. Przesyłając zdjęcia zgodnie z sekcją 4 w celu wzięcia udziału w Konkursie, uczestnicy akceptują zasady Konkursu oraz niniejsze warunki. Wszelkie dodatkowe instrukcje podane przez firmę Sony oraz umieszczone na niniejszej stronie internetowej lub koncie @alphauniverse.eu na Instagramie uznaje się za zasady Konkursu.

7. Zgodnie z opisem w sekcji 9 prace konkursowe powinny być zdjęciami krajobrazowymi wykorzystującymi funkcje aparatu Sony α. Nie ma ograniczenia co do liczby zdjęć przesyłanych w ramach Konkursu, ale każde musi być unikalne oraz zgodne z niniejszymi warunkami.

8. W ramach Konkursu akceptuje się zdjęcia zmodyfikowane w dowolnym oprogramowaniu do obróbki zdjęć. Uczestnicy gwarantują, że podczas obróbki zdjęć korzystano z legalnej kopii oprogramowania.

9. Zabrania się dodawania do zdjęć znaczników oraz materiałów oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, bluźnierczych, wygrażających lub w inny sposób niezgodnych z prawem (dotyczy to zarówno samego zdjęcia, jak i powiązanych z nim komentarzy czy znaczników), a także materiałów, które mogą stanowić działania przestępcze lub zachęcać do nich, a także które pociągają do odpowiedzialności cywilnej albo w inny sposób naruszają prawa lub warunki korzystania z serwisu Instagram. Uczestnicy nie mogą przesyłać zdjęć, które zawierają znaki wodne, informacje o ich autorze ani marki innych firm.

10. Firma Sony przejrzy wszystkie zakwalifikowane prace przesłane za pośrednictwem serwisu Instagram w trakcie Okresu trwania Konkursu oraz oceni je według własnego uznania pod kątem poziomu kreatywności, oryginalności oraz efektu wizualnego/emocjonalnego. Na podstawie powyższych kryteriów firma Sony utworzy krótką listę prac finałowych. Ostateczną decyzję dotyczącą zwycięskich prac podejmie niezależny sędzia. Jego wybór jest ostateczny i wiążący.

11. Autor zwycięskiej pracy zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości przesłanej z konta @alphauniversebysony.eu za pośrednictwem usługi Instagram Direct i będzie musiał przesłać dane EXIF dotyczące wybranego zdjęcia w celu przedstawienia zgodności z wymogami dotyczącymi zgłoszenia. Następnie firma Sony wyśle potencjalnemu zwycięzcy wiadomość e-mail zawierającą instrukcje dotyczące sposobu odbioru nagrody. Jeśli potencjalny zwycięzca nie odpowie na tę wiadomość ani nie postąpi zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości przesłanej za pośrednictwem usługi Instagram Direct w ciągu pięciu (5) dni od jej otrzymania lub jeśli przesłane dane ujawnią, że zdjęcie nie jest zgodne z niniejszymi warunkami, uczestnik nie kwalifikuje się do otrzymania nagrody i zostanie wybrany inny zwycięzca. Firma Sony skontaktuje się z maksymalnie trzema (3) innymi potencjalnymi zwycięzcami.

12. Wybrane zostanie jedno zwycięskie zgłoszenie. Zwycięzca będzie miał do wyboru jeden z następujących obiektywów Sony G Master:

FE 24mm f/1.4 G Master (wartość ok. 1619 EUR/1449 GBP)
FE 16-35mm f/2.8 G Master (wartość ok. 2569 EUR/2300 GBP)

13. Nagrody nie można wymienić na gotówkę ani inne środki. Ponadto nie można jej przekazać innemu uczestnikowi. Jeśli nagroda będzie z jakiegokolwiek powodu niedostępna, firma Sony zastrzega sobie prawo do jej zamiany na inną nagrodę o równoważnej wartości.

14. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność za pokrycie wszelkich zobowiązań podatkowych związanych z otrzymaniem nagrody. Ponadto akceptując nagrodę, zwycięzca zwalnia firmę Sony z takiej odpowiedzialności.

15. Zwycięzca otrzyma wiadomość z konta @alphauniversebysony.eu na Instagramie na początku stycznia 2020 r., a nagroda zostanie przesłana do połowy lutego 2020 r. bez obciążania zwycięzcy kosztami dostawy. Nagrody dostarczane będą wyłącznie na adresy w krajach wyszczególnionych w sekcji 2 niniejszych warunków.

16. Akceptacja nagrody przez zwycięzcę równoznaczna jest z udzieleniem zezwolenia na wykorzystywanie jego imienia i nazwiska, wizerunku i/lub podobizny przez firmę Sony w celach wydawniczych, reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych bez dodatkowego wynagrodzenia, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Nie będziemy odpowiadać na żadne zapytania dotyczące zgłoszeń ani wyboru zwycięzców. Jedynym wyjątkiem są powiadomienia o zwycięzcach.

17. Zgłaszając zdjęcia w Konkursie, uczestnik gwarantuje, że: (1) zdjęcia są w pełni zgodne z regulaminem Konkursu oraz niniejszymi warunkami; (2) zdjęcia są jego oryginalnymi zdjęciami wykonanymi aparatem serii Sony α; (3) uczestnik jest właścicielem wszystkich praw (w tym autorskich) do zdjęć; (4) zdjęcia nie naruszają praw stron trzecich (w tym praw do publikacji, prywatności ani innych podobnych praw osób fizycznych), a także że uczestnik otrzymał zezwolenie na używanie wizerunków osób widocznych na jego zdjęciach. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie zdjęć pochodzących od stron trzecich (w tym z innych witryn internetowych czy blogów), jest niedozwolone, a także że wykorzystywanie takich zdjęć bez zezwolenia może naruszać prawa autorskie.

18. Zgłoszenia mogą zostać wykluczone a przyznanie nagród może zostać unieważnione, jeśli firma Sony w uzasadniony sposób uzna, że doszło do naruszenia wymogów dotyczących zgłoszeń, niniejszych warunków, porządku publicznego czy zasad moralnych.

19. Uczestnik udziela firmie Sony nieodwołanej, niewyłącznej oraz bezpłatnej licencji na kopiowanie, modyfikację, edycję, dostosowywanie, publikację, reprodukcję, wyświetlanie lub dystrybucję przesłanych zdjęć oraz ich wykorzystywanie na inne sposoby w dowolnych nośnikach online w Europie na okres od momentu zgłoszenia udziału w Konkursie do 15 grudnia 2021 r. (w tym prawo do udzielania sublicencji innym firmom z grupy Sony). W szczególności uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przesłane przez niego zdjęcia mogą być publikowane w witrynach internetowych i kontach w serwisach społecznościowych grupy Sony, a także że firma Sony może edytować lub modyfikować te zdjęcia (np. przycinać je lub dodawać do nich obrazy, klipy muzyczne czy efekty dźwiękowe). Wszelkie inne metody wykorzystywania przesłanych zdjęć podlegają osobnej umowie z uczestnikiem. Uczestnik gwarantuje, że posiada odpowiednie prawa do udzielenia licencji określonej w niniejszej sekcji. Uczestnik zrzeka się wszelkich autorskich praw osobistych do używania przesłanych zdjęć.

20. Firma Sony zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z używaniem czy publikowaniem zdjęć przesłanych przez uczestnika. Uczestnik Konkursu ponosi na swój koszt wyłączną odpowiedzialność za rozstrzyganie roszczeń stron trzecich dotyczących przesłanych zdjęć. Uczestnik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Sony, jej spółki zależne, dyrektorów, pracowników oraz agentów w razie roszczeń, szkód, strat, kosztów czy wydatków związanych z jego udziałem w niniejszym Konkursie, w tym związanych z używaniem przez firmę Sony przesłanych przez niego zdjęć oraz akceptacją i używaniem przez uczestnika nagród.

21. Firma Sony nie składa innych oświadczeń ani zapewnień, wyrażonych jednoznacznie ani domniemanych, w odniesieniu do niniejszego Konkursu lub nagród, poza przedstawionymi w niniejszych warunkach. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy techniczne ani błędy platformy Instagram, które mogą uniemożliwić uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie albo otrzymywanie lub wysyłanie wiadomości bezpośrednich. Firma Sony nie zrzeka się odpowiedzialności za śmierć ani obrażenia ciała uczestnika w wyniku zaniedbania z jej strony.

22. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności firmy Sony dostępnymi na stronie https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html i wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania Konkursem i jego reklamowania, między innymi w komunikatach związanych z Konkursem, a także zarządzania zgłoszeniami, wysyłania nagród, wyświetlania zwycięskich prac oraz realizacji działań marketingowych i promocyjnych firmy Sony. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego imienia i nazwiska, wieku, kraju pochodzenia oraz informacji o jego aparacie wraz z przesłanym zdjęciem.

23. Wszelkie podane przez uczestników dane osobowe zostaną zniszczone lub usunięte po zakończeniu Konkursu, z wyjątkiem danych zdobywców nagród oraz uczestników, których zdjęcia zostaną wykorzystane przez firmę Sony.

24. Zaniechanie przez firmę Sony obowiązku egzekwowania powyższych warunków nie będzie równoznaczne z ich unieważnieniem.

25. Jeżeli obowiązujące prawo w kraju zamieszkania uczestnika nie stanowi inaczej, Konkurs, w tym wymogi dotyczące zgłoszeń oraz niniejsze warunki, podlegają prawu angielskiemu. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez sądy w Anglii lub Walii.