Konkurs fotografii krajobrazowej α Universe
Albert Dros
Krajobrazy w zachwycającej rozdzielczości i z szerokim zakresem dynamicznym

Seria Sony α oferuje niesamowitą rozdzielczość, świetne przejścia tonalne oraz doskonałą wydajność przy wysokich ustawieniach czułości ISO, niezależnie od tego, czy używasz aparatu pełnoklatkowego, czy z matrycą APS-C.

Procesor BIONZ™ aparatu α jest w stanie precyzyjnie rejestrować tekstury i detale, dzięki czemu fotografowane krajobrazy będą niezwykle szczegółowe i pełne barw.

Weź udział w konkursie, udostępniając swoje zdjęcia na Instagramie. Aby zakwalifikować zdjęcie do konkursu, opublikuj je na Instagramie w okresie od 1 listopada 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

Najlepsze zdjęcie zostanie wybrane przez zespół ekspertów z dziedziny fotografii, a zwycięzca otrzyma obiektyw Sony G Master.

Zgłoszenia oceniane będą pod kątem poziomu kreatywności, oryginalności, efektu wizualnego oraz oddziaływania emocjonalnego zdjęcia. Zwycięskie prace zostaną ogłoszone w witrynie α Universe oraz serwisach społecznościowych.

Warunki:

ZAKUP NIE JEST KONIECZNY

1. Organizatorem konkursu Sony α Universe na portret zwierzaka w serwisie Instagram („Konkurs”) jest firma Sony Europe B.V. z siedzibą pod adresem The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Wielka Brytania („Sony”). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani zarządzany przez serwis Instagram, ani nie jest z nim w żaden sposób związany. Uczestnicy Konkursu niniejszym zwalniają serwis Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

2. W Konkursie mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat, mają konta osobiste na Instagramie oraz są mieszkańcami Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Polski, Norwegii, Austrii, Szwecji, Belgii, Danii, Portugalii, Finlandii, Grecji, Rumunii, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Bułgarii, Irlandii, Czech, Chorwacji, Słowenii, Słowacji i Turcji („Kwalifikujące się kraje”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy grupy Sony ani członkowie ich rodzin.

3. Konkurs rozpocznie się 1 maja 2020 r., A zakończy o północy 14 czerwca 2020 r. („Okres konkursu”)

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać następujące czynności:

Krok 1: obserwuj konto @alphauniversebysony.eu Instagram.
Krok 2: prześlij na swoje konto na Instagramie zdjęcie zrobione osobiście za pomocą kamery serii Sony Alpha lub RX i dodaj następujący hashtag, w zależności od kraju zamieszkania:

Lista prawidłowych hashtagów krajowych:

Niemcy: #AlphaLandscapeDE
Wielka Brytania: #AlphaLandscapeUK
Francja: #AlphaLandscapeFR
Włochy: #AlphaLandscapeIT
Hiszpania: #AlphaLandscapeES
Holandia: #AlphaLandscapeNL
Szwajcaria: #AlphaLandscapeCH
Polska: #AlphaLandscapePL
Norwegia: #AlphaLandscapeNO
Austria: #AlphaLandscapeAT
Szwecja: #AlphaLandscapeSE
Belgia: #AlphaLandscapeBE
Dania: #AlphaLandscapeDK
Finlandia: #AlphaLandscapeFI
Grecja: #AlphaLandscapeGR
Rumunia: #AlphaLandscapeRO
Estonia: #AlphaLandscapeEE
Litwa: #AlphaLandscapeLT
Łotwa: #AlphaLandscapeLV
Węgry: #AlphaLandscapeHU
Bułgaria: #AlphaLandscapeBG
Irlandia: #AlphaLandscapeIE
Czechy: #AlphaLandscapeCZ
Słowacja: #AlphaLandscapeSK
Turcja: #AlphaLandscapeTR


5. Przesłane zdjęcia muszą być wykonane za pomocą aparatu sony alpha serii lub rx. Aby wziąć udział w konkursie, Twoje konto na Instagramie musi być ustawione jako publiczne. Po opublikowaniu twoje zdjęcie musi pozostać na Twoim koncie na Instagramie do końca Okresu Konkursu określonego w punkcie 3 powyżej, w przeciwnym razie twój wpis może nie zostać potwierdzony.

6. Przesyłając zdjęcia zgodnie z sekcją 4 w celu wzięcia udziału w Konkursie, uczestnicy akceptują zasady Konkursu oraz niniejsze warunki. Wszelkie dodatkowe instrukcje przekazane przez firmę Sony oraz umieszczone na niniejszej stronie internetowej lub koncie @alphauniversebysony.eu serwisu Instagram uznaje się za zasady Konkursu.

7. Zgodnie z opisem w sekcji 9 prace konkursowe powinny być zdjęciami zwierzaków wykorzystującymi funkcje aparatu Sony Alpha i RX. Nie ma ograniczenia co do liczby zdjęć, jakie można przesłać w ramach Konkursu, ale każde musi być unikatowe oraz spełniać niniejsze warunki.

8. W ramach Konkursu akceptuje się zdjęcia zmodyfikowane za pomocą dowolnego oprogramowania do edycji zdjęć. Uczestnik gwarantuje, że podczas obróbki zdjęć korzystano z legalnej kopii oprogramowania.

9. Zabrania się dodawania do zdjęć znaczników oraz materiałów oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, bluźnierczych, wygrażających lub w inny sposób niezgodnych z prawem (dotyczy to zarówno samych zdjęć, jak i powiązanych z nim komentarzy czy znaczników), a także materiałów, które mogą stanowić działania przestępcze lub zachęcać do nich, skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej albo w inny sposób łamać prawa lub warunki korzystania z serwisu Instagram. Uczestnicy nie mogą przesyłać zdjęć zawierających znaki wodne, informacje o ich autorze ani marki stron trzecich.

10. Firma Sony przejrzy wszystkie zakwalifikowane prace przesłane za pośrednictwem serwisu Instagram w trakcie Okresu trwania konkursu oraz oceni je według własnego uznania pod kątem poziomu kreatywności, oryginalności oraz efektu wizualnego i oddziaływania emocjonalnego. Na podstawie powyższych kryteriów Sony utworzy krótką listę prac finałowych. Końcową decyzję dotyczącą zwycięskich prac dokona niezależny zespół ekspertów z dziedziny fotografii, którego wybór będzie ostateczny i wiążący.

11. Autor zwycięskiej pracy zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości przesłanej z konta @alphauniversebysony.eu za pośrednictwem usługi Instagram Direct i będzie musiał przesłać dane EXIF dotyczące wybranego zdjęcia w celu potwierdzenia zgodności z wymogami dotyczącymi zgłoszenia. Następnie firma Sony wyśle potencjalnemu zwycięzcy wiadomość e-mail zawierającą instrukcje dotyczące sposobu, w jaki ma odebrać nagrodę. Jeśli potencjalny zwycięzca nie odpowie na tę wiadomość ani nie postąpi zgodnie z instrukcjami zawartymi w pierwszej wiadomości przesłanej za pośrednictwem usługi Instagram Direct w ciągu pięciu (5) dni lub jeśli przesłane dane ujawnią, że zdjęcie nie jest zgodne z niniejszymi warunkami, uczestnik nie będzie mógł otrzymać nagrody i zostanie wybrany inny zwycięzca. Firma Sony skontaktuje się z maksymalnie trzema (3) innymi potencjalnym zwycięzcami.

12. Trzy zwycięskie obrazy zostaną wybrane przez panel ekspertów fotograficznych, a nagrody to:

1. Miejsce: Alpha 6600 + E 18-135mm f/3.5-5.6 Zestaw OSS LUB Alpha 7 III ciała (zwycięzca do wyboru)
2. Miejsce: OBIEKTYW FE 85mm f/1.8
3. Miejsce: RX100 V

13. Nagrody nie można zamienić na gotówkę ani inną formę. Ponadto nie można jej przekazać innemu uczestnikowi ani wymienić na inną nagrodę. Jeśli nagroda będzie z jakiegokolwiek powodu niedostępna, firma Sony zastrzega sobie prawo do zamiany jej na inną nagrodę o równoważnej wartości.

14. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność za pokrycie wszelkich zobowiązań podatkowych od osób fizycznych związanych z otrzymaniem nagrody. Ponadto przyjmując nagrodę, zwycięzca zwalnia firmę Sony z takiej odpowiedzialności.

15. Zwycięzca otrzyma wiadomość z konta @alphauniversebysony.eu w serwisie Instagram do końca czerwca 2020 r. Nagroda zostanie mu przesłana do końca lipca 2020 r. Zwycięzca nie ponosi kosztów dostarczenia nagrody. Nagroda zostanie przesłana wyłącznie na adres w jednym z Kwalifikujących się krajów wyszczególnionych wyżej w sekcji 2.

16. Zgłaszając zdjęcia w Konkursie, uczestnik gwarantuje, że: (1) jego zdjęcia są w pełni zgodne z zasadami konkursu oraz niniejszymi warunkami; (2) zrobił zdjęcia za pomocą aparatu z serii Sony Alpha lub RX; (3) jest właścicielem wszystkich praw (w tym autorskich) do zdjęć; (4) zdjęcia nie łamią praw jakichkolwiek podmiotów trzecich (w tym praw do publikacji, prywatności ani wszelkich podobnych praw osób fizycznych), a także że otrzymał zezwolenie na używanie wizerunków osób widocznych na jego zdjęciach. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie zdjęć ze źródeł, których właścicielami są podmioty trzecie (w tym innych witryn internetowych czy blogów), jest niedozwolone i wykorzystywanie takich zdjęć bez zezwolenia tych podmiotów może łamać prawa autorskie.

17. Zgłoszenia mogą zostać wykluczone, a przyznanie nagród unieważnione, jeśli firma Sony zasadnie uzna, że naruszono wymogi dotyczące zgłoszeń, niniejsze warunki, porządek publiczny czy zasady moralne.

18. Uczestnik udziela firmie Sony nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na kopiowanie, modyfikowanie, edytowanie, adaptowanie, publikowanie, reprodukowanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie przesłanych zdjęć w dowolnych mediach internetowych w Europie przez okres następujący po wejściu do Konkursu do dnia 14. czerwca 2022 r. (w tym prawo do sublicencji na inne spółki grupy Sony). W szczególności uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przesłane zdjęcia mogą być publikowane na stronach internetowych Grupy Sony i kontach w mediach społecznościowych oraz że Sony może edytować lub zmieniać zdjęcia (np. przycinanie lub dodawanie obrazu, muzyki lub efektów dźwiękowych). Jakiekolwiek użycie zdjęć będzie podlegać zgodzie uczestnika. Uczestnik gwarantuje, że posiada prawa niezbędne do udzielenia licencji określonej w niniejszej klauzuli. Uczestnik zgadza się zrzec się wszelkich praw osobistych w korzystaniu z przesłanych zdjęć.

19. Firma Sony zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem publikacji przesłanych przez uczestnika zdjęć. Wszelką odpowiedzialność za rozstrzyganie jakichkolwiek sporów z podmiotami trzecimi dotyczących przesłanych zdjęć ponosi na swój koszt uczestnik Konkursu. Uczestnik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Sony, jej spółki zależne, dyrektorów, pracowników oraz agentów w razie jakichkolwiek roszczeń, szkód, strat, kosztów czy wydatków powiązanych z jego udziałem w niniejszym Konkursie, w tym z wykorzystywaniem przez firmę Sony przesłanych przez niego zdjęć oraz przyjęciem przez uczestnika nagród i korzystaniem z nich.

20. Firma Sony nie składa jakichkolwiek innych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do niniejszego Konkursu lub nagród, poza tymi przedstawionymi w niniejszych warunkach. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy techniczne czy błędy na platformie Instagram, które mogą uniemożliwić uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie albo otrzymywanie lub wysyłanie wiadomości bezpośrednich. Firma Sony nie zrzeka się odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała uczestnika w wyniku zaniedbania z jej strony.

21. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności sony dostępną w https://www.sony.pl/eu/pages/privacy/pl_PL/privacy_overview.html i będą wykorzystywane wyłącznie do celów zarządzania i reklamy Konkursu, w tym do komunikacji związanej z Konkursem, zarządzania zgłoszeniami, wysyłania nagród, wyświetlania zwycięskich zgłoszeń, działań marketingowych i promocyjnych Sony oraz w celach związanych z tymi działaniami. W przypadku zwycięskich zgłoszeń firma Sony może publikować informacje o jego imieniu, kraju i aparacie, chyba że użytkownik sprzeciwi się ich publikacji.

22. Wszelkie podane przez uczestników dane osobowe zostaną zniszczone lub usunięte po zakończeniu Konkursu, z wyjątkiem zdobywców nagród oraz uczestników, których zdjęcia zostaną wykorzystane.

23. Zaniechanie przez firmę Sony egzekwowania powyższych zasad lub warunków nie będzie równoznaczne z ich unieważnieniem.


24. O ile obowiązujące prawo w kraju zamieszkania uczestnika nie stanowi inaczej, Konkurs, w tym wymogi dotyczące zgłoszeń oraz niniejsze warunki, będą podlegać prawu angielskiemu. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez sądy w Anglii i Walii.

13. Nagrody nie można wymienić na gotówkę ani inne środki. Ponadto nie można jej przekazać innemu uczestnikowi. Jeśli nagroda będzie z jakiegokolwiek powodu niedostępna, firma Sony zastrzega sobie prawo do jej zamiany na inną nagrodę o równoważnej wartości.

14. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność za pokrycie wszelkich zobowiązań podatkowych związanych z otrzymaniem nagrody. Ponadto akceptując nagrodę, zwycięzca zwalnia firmę Sony z takiej odpowiedzialności.

15. Zwycięzca otrzyma wiadomość z konta @alphauniversebysony.eu na Instagramie na początku stycznia 2020 r., a nagroda zostanie przesłana do połowy lutego 2020 r. bez obciążania zwycięzcy kosztami dostawy. Nagrody dostarczane będą wyłącznie na adresy w krajach wyszczególnionych w sekcji 2 niniejszych warunków.

16. Akceptacja nagrody przez zwycięzcę równoznaczna jest z udzieleniem zezwolenia na wykorzystywanie jego imienia i nazwiska, wizerunku i/lub podobizny przez firmę Sony w celach wydawniczych, reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych bez dodatkowego wynagrodzenia, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Nie będziemy odpowiadać na żadne zapytania dotyczące zgłoszeń ani wyboru zwycięzców. Jedynym wyjątkiem są powiadomienia o zwycięzcach.

17. Zgłaszając zdjęcia w Konkursie, uczestnik gwarantuje, że: (1) zdjęcia są w pełni zgodne z regulaminem Konkursu oraz niniejszymi warunkami; (2) zdjęcia są jego oryginalnymi zdjęciami wykonanymi aparatem serii Sony α; (3) uczestnik jest właścicielem wszystkich praw (w tym autorskich) do zdjęć; (4) zdjęcia nie naruszają praw stron trzecich (w tym praw do publikacji, prywatności ani innych podobnych praw osób fizycznych), a także że uczestnik otrzymał zezwolenie na używanie wizerunków osób widocznych na jego zdjęciach. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie zdjęć pochodzących od stron trzecich (w tym z innych witryn internetowych czy blogów), jest niedozwolone, a także że wykorzystywanie takich zdjęć bez zezwolenia może naruszać prawa autorskie.

18. Zgłoszenia mogą zostać wykluczone a przyznanie nagród może zostać unieważnione, jeśli firma Sony w uzasadniony sposób uzna, że doszło do naruszenia wymogów dotyczących zgłoszeń, niniejszych warunków, porządku publicznego czy zasad moralnych.

19. Uczestnik udziela firmie Sony nieodwołanej, niewyłącznej oraz bezpłatnej licencji na kopiowanie, modyfikację, edycję, dostosowywanie, publikację, reprodukcję, wyświetlanie lub dystrybucję przesłanych zdjęć oraz ich wykorzystywanie na inne sposoby w dowolnych nośnikach online w Europie na okres od momentu zgłoszenia udziału w Konkursie do 15 grudnia 2021 r. (w tym prawo do udzielania sublicencji innym firmom z grupy Sony). W szczególności uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przesłane przez niego zdjęcia mogą być publikowane w witrynach internetowych i kontach w serwisach społecznościowych grupy Sony, a także że firma Sony może edytować lub modyfikować te zdjęcia (np. przycinać je lub dodawać do nich obrazy, klipy muzyczne czy efekty dźwiękowe). Wszelkie inne metody wykorzystywania przesłanych zdjęć podlegają osobnej umowie z uczestnikiem. Uczestnik gwarantuje, że posiada odpowiednie prawa do udzielenia licencji określonej w niniejszej sekcji. Uczestnik zrzeka się wszelkich autorskich praw osobistych do używania przesłanych zdjęć.

20. Firma Sony zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z używaniem czy publikowaniem zdjęć przesłanych przez uczestnika. Uczestnik Konkursu ponosi na swój koszt wyłączną odpowiedzialność za rozstrzyganie roszczeń stron trzecich dotyczących przesłanych zdjęć. Uczestnik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Sony, jej spółki zależne, dyrektorów, pracowników oraz agentów w razie roszczeń, szkód, strat, kosztów czy wydatków związanych z jego udziałem w niniejszym Konkursie, w tym związanych z używaniem przez firmę Sony przesłanych przez niego zdjęć oraz akceptacją i używaniem przez uczestnika nagród.

21. Firma Sony nie składa innych oświadczeń ani zapewnień, wyrażonych jednoznacznie ani domniemanych, w odniesieniu do niniejszego Konkursu lub nagród, poza przedstawionymi w niniejszych warunkach. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy techniczne ani błędy platformy Instagram, które mogą uniemożliwić uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie albo otrzymywanie lub wysyłanie wiadomości bezpośrednich. Firma Sony nie zrzeka się odpowiedzialności za śmierć ani obrażenia ciała uczestnika w wyniku zaniedbania z jej strony.

22. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności firmy Sony dostępnymi na stronie https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html i wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania Konkursem i jego reklamowania, między innymi w komunikatach związanych z Konkursem, a także zarządzania zgłoszeniami, wysyłania nagród, wyświetlania zwycięskich prac oraz realizacji działań marketingowych i promocyjnych firmy Sony. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego imienia i nazwiska, wieku, kraju pochodzenia oraz informacji o jego aparacie wraz z przesłanym zdjęciem.

23. Wszelkie podane przez uczestników dane osobowe zostaną zniszczone lub usunięte po zakończeniu Konkursu, z wyjątkiem danych zdobywców nagród oraz uczestników, których zdjęcia zostaną wykorzystane przez firmę Sony.

24. Zaniechanie przez firmę Sony obowiązku egzekwowania powyższych warunków nie będzie równoznaczne z ich unieważnieniem.

25. Jeżeli obowiązujące prawo w kraju zamieszkania uczestnika nie stanowi inaczej, Konkurs, w tym wymogi dotyczące zgłoszeń oraz niniejsze warunki, podlegają prawu angielskiemu. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez sądy w Anglii lub Walii.